Het was zo fijn om op dit onbekende en tevens pijnlijke pad gesteund en begeleid te worden door Mark en Janine. Zij hebben ervoor gezorgd dat we op een relatief makkelijke manier beslissingen hebben kunnen nemen over een prachtige en bij mijn vader passende uitvaart. Ondanks de pijnlijke reden kijken we daar met een goed gevoel op terug. Dank jullie wel daarvoor!