Mark heeft op een mooie en respectvolle persoonlijke wijze de uitvaart voorbereid en uitgevoerd.