Bijzonder was dat Janine de mogelijkheid heeft onderzocht voor de herbegrafenis van de partner van Mevr. van Harten.
Nu zijn ze weer bij elkaar in hetzelfde graf.
Alle lof voor Janine!