Privacy verklaring

Privacy verklaring

Hoe wij met uw gegevens omgaan

De bescherming van de privacy is belangrijk voor u en voor ons. Wij gaan dan ook zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en verwerken deze in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Deze verklaring beschrijft in het kort welke persoonsgegevens wij verwerken en met welk doel. Ook beschrijven we aan wie we de persoonsgegevens kunnen verstrekken, wat uw rechten zijn en hoe u deze rechten kan uitoefenen.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Bij het invullen van het contactformulier voor vragen of klachten, voor aanmelding van een evenement, klantonderzoek of het informeren van (mogelijke) klanten verwerken wij, als u deze gegevens invult, de volgende persoonsgegevens van u:

 • Naam
 • E-mail adres


Soms vragen we ook andere gegevens. Het verschilt per formulier of doel welke gegevens wij nodig hebben.

Bij het werven van kandidaten voor vacatures verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Geslacht
 • Naam
 • Adres
 • Woonplaats
 • E-mail adres
 • Telefoonnummer
 • Arbeidsverleden


Voor de beoordeling en acceptatie van u als toekomstige klant of het afwikkelen en uitvoeren van overeenkomsten, verwerken we ook:

 • (Aanvullende) medische gegevens;
 • Rekeningnummer;
 • Het IP-adres en kenmerken van de gebruikte software en hardware van het apparaat waarmee u de website bezoekt;
 • Handelingen van de gebruiker (de bezochte Uitvaartverzorging Schouwen-Duiveland websitepagina’s)


Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens met de volgende doelen:

 • Het uitvoeren en afwikkelen van overeenkomsten
 • Het afhandelen van vragen en klachten;
 • Het aanmelden voor evenementen;
 • Het meedoen aan acties of een poll;
 • Het verwerken van bestellingen via onze webshop;
 • Voor klantonderzoek om onze dienstverlening te verbeteren;
 • Informeren van (mogelijke) klanten over onze producten en diensten;
 • Werving van kandidaten voor vacatures;


Aan wie verstrekken wij persoonsgegevens?

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derden zonder voorafgaande ondubbelzinnige toestemming van u tenzij dit vanuit de wet moet. Derde partijen kunnen optreden als verwerker op basis van een verwerkersovereenkomst. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan andere dan de hiervoor genoemde derde (commerciële) partijen die de persoonsgegevens voor eigen doeleinden gebruiken. Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derde partijen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Als wij gebruik maken van Google Analytics en sociale netwerken is het mogelijk dat uw persoonsgegevens wel buiten de EER komen.

Rechten

Heeft u een relatie met Uitvaartverzorging Schouwen-Duiveland? Dan heeft u de volgende rechten:

 • Recht van inzage: uw gegevens bij ons opvragen
 • Recht van correctie: uw gegevens laten veranderen als die niet kloppen
 • Recht van beperking: het gebruik van uw gegevens tijdelijk beperken. Bijvoorbeeld als u bezwaar heeft gemaakt tegen gebruik van uw gegevens.
 • Recht van verwijdering: uw gegevens laten verwijderen. Het kan voorkomen dat wij uw gegevens niet kunnen verwijderen, bijvoorbeeld omdat wij uw gegevens nog nodig hebben of om ons aan een wet te houden.
 • Recht op overdraagbaarheid: uw gegevens overdragen. Bijvoorbeeld wanneer u gegevens aan ons heeft gegeven met uw toestemming of op basis van onze overeenkomst. Overdragen kan aan een andere partij of aan uzelf.


Recht van bezwaar: bezwaar maken tegen bepaald gebruik van uw gegevens. Als u bijvoorbeeld geen e-mails met aanbiedingen meer van ons wilt ontvangen. In onze e-mails staat een link waarmee u zich kunt afmelden. U mag ook bellen. Geef duidelijk aan waarom u bezwaar maakt zodat wij dit kunnen beoordelen.

Wilt u gebruik maken van een van deze rechten? Stuur dan een e-mail naar info@uitvaartsd.nl of een brief naar onderstaand adres. Stuur een kopie van uw paspoort of ID-kaart mee. Wilt u uw Burgerservicenummer (BSN) en pasfoto alstublieft onleesbaar maken? Wij reageren binnen een maand na ontvangst van uw e-mail of brief.

Postadres
Emil Sandstromweg 2a
4301 NW Zierikzee

Klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens

Bent u van mening dat uw rechten met betrekking tot uw privacy door ons zijn geschonden? Dan heeft u het recht hierover een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, Postbus 93374, 2509 AJ DEN HAAG.

Handelsregister

Uitvaartverzorging Schouwen-Duiveland, gevestigd te Zierikzee, Handelsregister 53144112

Hoe lang bewaart Uitvaartverzorging Schouwen-Duiveland de betreffende gegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor wij deze hebben verzameld of waarvoor wij ze verwerken. Wij zijn vanuit de wet verplicht om sommige gegevens gedurende een bepaalde periode te bewaren. De van toepassing zijnde wettelijke bewaartermijn gebruiken we dan als uitgangspunt.

Beveiliging

We nemen de beveiliging van uw gegevens serieus. Daarom hebben wij de nodige beveiligingsmaatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies of beschadiging en/of kennisneming en inzage door onbevoegden.

Gebruik van cookies

Uitvaartverzorging Schouwen-Duiveland maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Dit is een klein eenvoudig bestandje met gegevens dat of op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen of in de sessie van uw browser staat. In het Cookie statement leest u alles over het gebruik van cookies door Uitvaartverzorging Schouwen-Duiveland.

Google Analytics

We maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers onze websites gebruiken en hoe effectief onze Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De verkregen informatie wordt overgebracht naar Google en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees voor meer informatie het privacy beleid van Google en het specifieke privacy beleid van Google Analytics. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze websites worden gebruikt, om rapporten over onze websites aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen als Google wettelijk hiertoe wordt verplicht of deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de informatie verkregen uit Google Analytics te gebruiken voor andere Google diensten.

Website van Uitvaartverzorging Schouwen-Duiveland

Op de website van Uitvaartverzorging Schouwen-Duiveland treft u een aantal links aan naar andere websites. Uitvaartverzorging Schouwen-Duiveland kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

Vragen?

Heeft u na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacybeleid? Neem dan contact op met Uitvaartverzorging Schouwen-Duiveland door een e-mail te sturen naar info@uitvaartsd.nl.

Wijzigingen

Uitvaartverzorging Schouwen-Duiveland behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy- en cookiebeleid. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of we wijzigingen hebben aangebracht. Als Uitvaartverzorging Schouwen-Duiveland een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop Uitvaartverzorging Schouwen-Duiveland uw persoonsgegevens verwerkt, dan maken wij dit kenbaar met een berichtgeving op onze website.

Ons team
staat voor u klaar

Een overlijden of meer informatie over een uitvaart? U kun ons 24/7 bereiken. Wij staan altijd voor u klaar.

Mark de Bruijne Uitvaartverzorging Schouwen Duiveland
Cookies..

Om onze website zo goed mogelijk te laten werken maken we gebruik van cookies. Lees hier meer.