Verzekeringen

Verzekeringen

Een uitvaart goed verzekerd

Hoewel het in ons land heel gebruikelijk is om zich voor heel veel zaken te verzekeren worden onze uitvaartverzorgers regelmatig geconfronteerd met het feit dat mensen onderverzekerd blijken te zijn voor uitvaartkosten. De oorzaak daarvan is veelal dat men eenvoudigweg niet goed op de hoogte is van de kosten van een uitvaart of dat men niet goed voorgelicht is. Voor de nabestaanden kan dit tot een onaangename verrassing leiden.

Uitvaartverzorging Schouwen Duiveland Uitvaart Zeeland 19
Snel navigeren

Uitvaart verzekering: De mogelijkheden

Ongeacht welke verzekering u heeft, heeft u altijd keuzevrijheid in de keuze voor een uitvaartbegeleider, en mag u ook afwijken van de door uw verzekeraar aangedragen uitvaartonderneming. Dit kan echter wel financiële consequenties hebben, laat u daarom goed voorlichten door uw verzekeraar en uw uitvaartonderneming. Door deze keuzevrijheid kunnen wij voor iedereen uitvaarten begeleiden, ook als u elders of niet verzekerd bent.

Soorten verzekeringen

Met betrekking tot een uitvaartverzekering onderscheiden we twee hoofdgroepen: de natura-verzekering en de sommen-verzekering. Verder kennen we nog het deposito.

De Natura-verzekering

Bij deze verzekeringsvorm wordt een vast pakket aan diensten aangeboden tegen een geringe premie. De verzekeraar werkt samen met een door hen gekozen uitvaartondernemer en betaalt de kosten van de uitvaart, voor zover deze het pakket niet overschrijden. Overigens behoudt u uw recht om een andere uitvaartondernemer in te schakelen, maar in dat geval betaalt de verzekeringsmaatschappij slechts de door hen bepaalde waarde van het pakket uit.

De Sommen-verzekering

Bij deze verzekeringsvorm kunt u zich voor de kosten van de uitvaart verzekeren tegen een door u te bepalen hoofdsom met de daarbij passende premie. Bij de meeste verzekeraars groeit de waarde van de polis mee met de jaarlijkse kostenstijgingen. U bent volledig vrij in de keuze van uitvaartonderneming en de verzekerde som wordt na overlijden gegarandeerd aan uzelf uitgekeerd. Het is verstandig om, voordat u een verzekering afsluit, een inventarisatie van uw wensen te maken en aan de hand daarvan een kostenbegroting te laten opstellen door de uitvaartondernemer van uw keuze.

Het deposito

Deze vorm is hoofdzakelijk bedoeld voor hen die zich pas op latere leeftijd willen verzekeren. De premies van de reguliere verzekeringsvormen zijn dan vaak zeer hoog waardoor het niet aantrekkelijk is om zich nog te verzekeren. U stort het bedrag wat nodig is voor uw uitvaart in een zogenaamd depositofonds. De waarde groeit ook bij deze vorm mee met de kostenstijgingen. De kosten van de uitvaart worden uit dit fonds betaalt aan de uitvaartondernemer. Ook hier is het raadzaam een kostenbegroting te laten opstellen.

Meer informatie?

Neem vrijblijvend contact met ons op als u duidelijkheid wilt krijgen over de vraag of u wel voldoende tegen uitvaartkosten verzekerd bent. Wij bellen u dan terug om een afspraak met u te maken. Wij kunnen u voorzien van een kostenbegroting op basis van uw uitvaartwensen, zo kunt u bepalen of uw verzekering voldoende dekking biedt. Wij kunnen niet bemiddelen in het sluiten of aanpassen van een uitvaartverzekering. Daarvoor kunt u terecht bij uw uitvaartverzekeraar.

Ons team
staat voor u klaar

Een overlijden of meer informatie over een uitvaart? U kun ons 24/7 bereiken. Wij staan altijd voor u klaar.

Mark de Bruijne Uitvaartverzorging Schouwen Duiveland
Cookies..

Om onze website zo goed mogelijk te laten werken maken we gebruik van cookies. Lees hier meer.